De koudemiddelcirculatie

8411909

De onderlinge componenten van de airconditioning zijn door slangen en leidingen met elkaar verbonden en vormen een gesloten systeem.

In het systeem circuleert, aangedreven door een compressor, het koudemiddel en de olie. De kringloop wordt in twee segmenten opgedeeld: het deel tussen de compressor en het expansieventiel wordt hogedrukzijde (geel/rood) genoemd. Tussen het expansieventiel en de compressor spreken we van een
lagedrukzijde (blauw).

In de compressor wordt het gasvormige koudemiddel onder verhoogde druk in de condensor geperst. Hierin wordt aan het sterk verhitte koudemiddel warmte onttrokken waardoor het condenseert (van gasvormig naar vloeibaar). De droger, het volgende station, scheidt verontreinigingen en vocht van het nu vloeibare koudemiddel. Hierdoor wordt de effectiviteit van het systeem gewaarborgd en verontreiniging en beschadiging van de componenten voorkomen. Vanaf de droger gaat het verder naar het expansieventiel. Dit expansieventiel zorgt voor het uiteindelijke drukverschil door een vernauwing in de doorlaat. Hierdoor vind er na het expansieventiel een drukverlaging plaats waardoor het koudemiddel kan verdampen. Het expansieventiel is direct voor de verdamper geplaatst, hierdoor verdampt het koudemiddel in de verdamper en zal deze de nodige warmte ontrekken aan de lucht die langs de verdamper stroomt. De verdamper werkt tegenovergesteld aan een condensor. Met behulp van het ventilatiesysteem is de verdamper in staat het interieur van koude lucht te voorzien. Aan de lagedrukzijde gaat het nu weer gasvormige koudemiddel terug naar de compressor, waarbij de kringloop weer van voren af aan begint.